The LEWTAS Families

APRIL  2024

mc.storey@btinternet.com

ALANSON

KIRKHAM & FRECKLETON

ANYON  

OUT RAWCLIFFE

BAMBER

POULTON

BANKS

BLACKPOOL

BIGGINS

THE LANE ENDS  

BREAKALL

KIRKHAM & FRECKLETON

CLEGG

POULTON

COWELL

HAMBLETON

DUXBURY

HAMBLETON

EAVES

POULTON

EDMUNDSON

KIRKHAM & FRECKLETON

FOX

OUT RAWCLIFFE

HEATON

KIRKHAM & FRECKLETON

HUTCHINSON

THISTLETON

JOHNSON

KIRKHAM & FRECKLETON

LAWRENSON

POULTON

MAYBUT

KIRKHAM & FRECKLETON

PORTER

SYKES FAMILY OF POULTON

SEED

POULTON

SYKES

POULTON

TWEEDIE

LIVERPOOL

WILDING

POULTON

ALANSON

KIRKHAM & FRECKLETON

ANYON

OUT RAWCLIFFE

BAMBER

POULTON

BANKS

BLACKPOOL  BISPHAM

BIGGINS

THE LANE ENDS

BREAKALL

KIRKHAM & FRECKLETON

CLEGG

POULTON

COWELL

HAMBLETON

DUXBURY

BLACKPOOL  

EAVES

POULTON

FOX

OUT RAWCLIFFE

HUTCHINSON

THISTLETON

JOHNSON

KIRKHAM & FRECKLETON

LAWRENSON

POULTON

MAYBUT

KIRKHAM & FRECKLETON

PORTER

POULTON

THRELFALL

POULTON